Budoucnost stavebních firem

O Ratingu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství – RABF
RABF je integrovaná reference o kvalitě firem a osob ve stavebnictví, kterým poskytuje doporučení pro výběrová řízení ve státní i soukromé sféře.

RABF od roku 2011 sestavuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství s využitím výsledků dnes již 34 přehlídek a soutěží, které každoročně vyčísluje vždy za posledních pět let. RABF 2024 je proto sestaven na základě výsledků hodnocení v letech 2019-2023.

O těchto výsledcích informuje příloha Rating časopisu Stavitel a web www.rabf.cz. Na dosažené výsledky rozdělené do čtyř kategorií Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vydává na požádání autorizovaný certifikát.

Údaje pro sestavení RABF jsou čerpány z otevřených zdrojů a podkladů poskytnutých vypisovateli a organizátory jednotlivých přehlídek, zveřejněných na příslušných webech, v katalozích a tisku. Pro přidělování bodů je uplatňována zásada, že jsou stanoveny podle ohodnocení stavby (nebo výrobku) a na tyto body má nárok každý člen autorského týmu nebo stavebního sdružení, výrobce, který se na stavbě podílel a je v dané dokumentaci uveden buď jako autor-projektant nebo jako člen sdružení dodavatelů či zpracovatelů projektové dokumentace, případně jako výrobce. V případě konsorcia, mají nárok na body všichni členové konsorcia, neb jde o bodování kvality ne podíl jejich účasti. Tatáž stavba (výrobek-technologie) může být posuzována i opakovaně v různých systémech hodnocení (soutěžích), pokud to jejich podmínky dovolí.

RABF 2024 je sestaven z následujících přehlídek a soutěží: Stavba roku | Zahraniční stavba roku | Stavba roku Středočeského kraje | Urbanistický projekt roku | Cena Inženýrské komory ČKAIT | Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu | Česká cena za architekturu | Presta Jižní Čechy | Nejlepší dodavatel roku | Baumit-Fasáda roku | Dopravní stavba roku | Dřevěná stavba roku | Stavba roku Plzeňského kraje | Stavba roku Zlínského kraje | Soutěž Karla Hubáčka | Stavba roku Královéhradeckého kraje | Stavby Karlovarského kraje | Stavba Ústeckého kraje | Stavba Vysočiny – Stavba kraje Vysočina| Stavba roku v Pardubickém kraji | Stavba roku Olomouckého kraje | Stavba Moravskoslezského kraje | Stavba Jihomoravského kraje |Tondach Pálená střecha I Úsporný dům I V oblasti výrobků a služeb: Známka kvality: Výrobek-technologie pro stavebnictví a architekturu | Známka Ověřeno pro stavbu | Grand Prix ForArch |Grand Prix Mobitex| Zlaté medaile SVB | Nejlepší výrobce stavebnin roku a letos nově i o přehlídky: Dřevěná stavba roku | Kancelář roku | Best of reality | Krkonošská cena za architekturu | Železniční stavba roku.